torsdag den 14. april 2011

HJÆLP til selvhjælp - GUIDE!

  • Få fat i din fagforening. Min fagforening har kørt hele vores sag, som endte ved domstolene og satte præcedens. Dvs. at jeres familie kan henvise til vores sag der vandt som den første i Det Social Nævn. VIGTIG at få nogle med ind over fra starten, som ved noget om regler, paragraffer m.m. Vi har vundet en paragraf 42 - tabt arb.fortjeneste

  • Kontakt DUKH - de ved ALT om regler indenfor TA (tabt arb.fortjeneste). Jeg har to brochurer - som jeg meget gerne sender til dig pr. mail. Send mig en mail: mia.soerensen@hotmail.com

  • Forvent ingenting - vi har kæmpet i over 1½ år og kæmper endnu. Så nej regn ikke med at du kan få lov til at passe dit dejlige barn selvom det menneskeligt ville være det man skulle mene var det bedste

  • Noter ALT ned. Feber, sygdom, hvem er hjemme med dit ban, hvor lang tid er dit barn er syg, hvilken pencilin får det (jeg anbefaler Zitromax!!), hvad fejler barnet osv. Vi vandt sagen fordi vi havde alt dokumenteret.

  • Vi har først fornylig fået en børnelæge på Kolding Sygehus tilknyttet. Det var første gang vi snakkede med en læge - og det var rart. Om end for dårligt vi ikke har fået det tilbudt før selvom vi i den grad har bedt om det. Så få fat i en læge - det er en meget god hjælp.

  • Hvis I står for at skulle søge om tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter eller andet i forbindelse med jeres barns mbl-mangel, så kan jeg anbefale at kontakte Line Dyrvig Pedersen, som arbejder i Det Sociale Nævn. Hun har styr på vores sag, som jo var den sag der satte præcedens. Hun vil kunne oplyse jer om sagsnr. der kan henvises til. Har I allerede fået jeres sag i Det Sociale Nævn er det i den grad vigtigt, at kontakte Line Dyrvig Pedersen. OBS!!! Line er ikke længere ansat der!

Dette er skrevet de 14/11 2011 - opdateret 5/3 2014

Ingen kommentarer:

Send en kommentar